CLUB DE TAIJI QI GONG DE REIMS

Tai Ji Quan style Chen - Forme 18

Voici un extrait vidéo de la Forme 18 du Taiji Quan - style Chen, interprétée par Maître Chen Zhenglei.